De Algemene Voorwaarden

 

De e-commerce site www.elected.be (de “Site”) is een online verkoopssite voor kleding en accessoires, eigendom van "Elected", gevestigd in Georges Deryckerstraat 20, 7711 Dottenijs, België met BTWnummer: BE 0640.922.748 , email [email protected] (hierna “Elected” genoemd).

De internetgebruiker die een product van "Elected" wenst te kopen wordt in deze Algemene Voorwaarden als “de Klant” aangeduid.

Elke bestelling van een Product dat wordt aangeboden op de Site veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant van deze Algemene Voorwaarden als uiteengezet onder artikel 2.

De validatie van de bestelbon wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die, tussen Partijen, dezelfde waarde heeft als een geschreven handtekening en die tot bewijs strekt van de integraliteit van de bestelling en de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen in uitvoering van de genoemde bestelling.

De verkoopsovereenkomst kan gesloten worden in het Nederlands, in het Frans of in het Engels, naar keuze van de Klant.

 

 

Artikel 1 - Toepassingsgebied

De onderliggende Algemene Voorwaarden bepalen de rechten en plichten van de Partijen die ontstaan uit de online-verkoop van de Producten aangeboden op de Site toebehorende aan het bedrijf Elected, België. Hoewel de Site zich richt op België, Frankrijk, Nederland, Duitsland en Luxemburg, worden alle diensten door Elected geleverd vanuit België en wordt de overeenkomst tussen Partijen geacht te zijn uitgevoerd in België, met verzending naar vermelde landen.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van Producten uitgevoerd via de Site en hebben voorrang op alle andere voorwaarden uitgaande van Elected of de Klant. Afwijkingen hiervan dienen door Elected voorafgaandelijk, uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn toegestaan.

 

Artikel 2 - Rechtsbekwaamheid en Aanvaarding

De persoon die een Product van Elected wenst te kopen dient handelingsbekwaam te zijn. Indien een persoon handelingsonbekwaam is verklaard kan hij geen Producten kopen op de Site van Elected en bijgevolg de hoedanigheid van Klant verkrijgen. Deze zal zijn aankopen moeten doen via zijn wettelijke vertegenwoordiger.

De Klant aanvaardt deze Algemene Verkoopsvoorwaarden expliciet door het aanklikken van een vinkje of kruis naast de zin “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden".

De Klant heeft de mogelijkheid gehad deze Algemene Voorwaarden op te slaan en af te drukken.

 

Artikel 3 - De Producten

De Producten die Elected aanbiedt zijn deze zoals ze weergegeven worden op de Site op het ogenblik dat de Klant zijn bestelling uitvoert en binnen de grenzen van de beschikbaarheid van deze Producten.

Elected engageert zich om alles in het werk te stellen om alle bestellingen te leveren.

Desondanks, kan Elected niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een Product, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. In het geval één of meerdere Producten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant via e-mail of schriftelijk door Elected op de hoogte gesteld worden dat zijn/haar bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd, dan wel opgesplitst wordt.

In het geval de onbeschikbaarheid vastgesteld en gecommuniceerd wordt op het moment dat de Klant reeds betaald heeft voor zijn Producten, zal Kadine onmiddellijk aan haar bank vragen om de betaalde bedragen terug te betalen. De Klant zal hiervan via e-mail op de hoogte gebracht worden. De snelheid waarmee de effectieve terugbetaling gebeurt, hangt dan af van de betalingsmethode die de Klant gebruikt heeft om zijn aankoop te doen. In het geval de aankoop gedaan werd met een creditcard, zal de terugbetaling zichtbaar zijn op het eerstvolgende maandelijkse uittreksel van de creditcard. Als de Klant vindt dat de terugbetaling abnormaal lang duurt, is het aan te raden dat de Klant contact opneemt met zijn/haar bank.

In elk geval zal Elected de terugbetaling uitvoeren binnen 14 dagen.

Alle Producten die op de Site te koop aangeboden worden, worden in eer en geweten en zo getrouw mogelijk omschreven. Desalniettemin hebben de foto’s die op de website getoond worden geen enkele contractuele waarde. Elected wijst elke verantwoordelijkheid af voor fouten die in de omschrijvingen van de Producten of in de foto’s zouden kunnen optreden, o.a. in geval van lichte afwijking in de kleuren of maten.

 

Artikel 4 – Prijzen en Factuur

De prijzen zijn deze zoals deze worden weergegeven op de Sites op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling door de Klant. 

De prijzen die vermeld worden tijdens het aankoopproces, worden uitgedrukt in Euro, en zijn inclusief BTW en administratieve kosten, tenzij het expliciet anders vermeld wordt.

De prijzen van de Producten en diensten bevatten niet de transportkosten. Deze kosten worden apart aangerekend en de Klant zal deze bovenop de aankoopprijs betalen. Ingeval aan de Klant een korting toegestaan werd, zal deze apart van de prijs afgetrokken worden.

Elected behoudt zich het recht voor om op elk moment de verkoopsprijzen en de transportkosten te wijzigen. Weliswaar zullen de aangekochte Producten en kosten altijd gefactureerd worden aan de prijzen die vermeld staan in de e-mail die de bestelling bevestigt. Dit zijn de prijzen die van toepassing waren op het moment van de aankoop, voorzover de Producten beschikbaar zijn.

De Klant gaat ermee akkoord dat Elected haar factuur in elektronische vorm overmaakt. Indien de Klant toch een papieren factuur wenst, kan hij zulks op eenvoudig verzoek aanvragen via [email protected]

 

De Producten blijven de eigendom van Elected tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de Klant, dit is tot volledige betaling van de aankoopprijs en de kosten.

 

Artikel 5 - De Betalingsmethodes

De aankopen kunnen uitsluitend online betaald worden, met Visa, MasterCard, Carte Bleue, Maestro, Bancontact/Mister Cash, Giropay, Sofort banking, ideal en via bankoverschrijving. De bankrekening van de Klant wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop, en de betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de Klant haar akkoord gegeven heeft aan Elected. In geval de bank van de Klant de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geweigerd.

De Klant garandeert dat hij gewettigd is om online betalingen met één van de hoger vermelde betalingsmethodes uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die gelinkt is aan de creditcard, de bancontactkaart om alle kosten die voorvloeien uit de transactie te dekken. Zoniet kan Elected de bestelling weigeren.

Voor de veilige afhandeling van de online betaling werkt Elected samen met MultiSafepay. Multisafepay heeft reeds meer dan 15 jaar online expertise als payment service provider. Als specialistin online betalingen garandeert Multisafepay jou een uiterst veilige en vlotte afhandeling. De betaaltransacties gaan via beveiligde lijnen via MultiSafepay onmiddelijk naar je vertrouwde financiële instelling. Tijdens de afrekeningsprocedure kom je dan ook terecht op de betaalpagina's van MultiSafepay.  Elected heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van haar Klanten. Deze worden dan ook niet opgeslagen bij Elected.

Elected houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een Klant waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is. Elected kan eveneens een bestelling weigeren in geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een vorige bestelling van de Klant.

 

Artikel 6 - Bestelling van de Producten

Onafgezien van elk geschreven bewijs waarover de Klant zou beschikken, wordt expliciet overeengekomen, dat alleen de gegevens die geregistreerd worden in het informaticasysteem van Elected, haar ‘hosting´ partner, of haar internetbetalingspartner, het bewijs vormen van de communicatie, de inhoud van de bestelling en het geheel van de transacties die plaats gevonden hebben tussen de Partijen.

Om een bestelling te plaatsen gaat de Klant naar de rubriek van zijn keuze, kiest hij de kleur en/of maat die hij wenst te ontvangen, vervolgens klikt hij op "Plaats in winkelmandje”. Op die manier komt het gekozen artikel in het "Winkelmandje" terecht. De Klant kan zijn bestelling corrigeren zolang deze zich in de "Winkelmandje" bevindt. Indien de Klant zijn order wil bevestigen dient hij zijn  leverings- en betaalmethode te kiezen. Gedurende het hele afrekenproces wordt duidelijk aangegeven wat het totaalbedrag is dat betaald dient te worden. Door het uitvoeren van het betalingsproces wordt de bestelling definitief en kan deze niet langer worden gewijzigd.

De Klant ontvangt via een eerste e-mail in elk geval, na de aankoop, een bevestiging van zijn bestelling. Vervolgens ontvangt de Klant een tweede e-mail op het ogenblik dat zijn bestelling verstuurd wordt.

Alle contractuele informatie met betrekking tot de bestelling wordt meegedeeld aan de Klant in de taal die de Klant gekozen heeft bij zijn/haar inschrijving op het ogenblik van de bevestiging van zijn bestelling.

 

 

Artikel 7 - Leveringen

Bij de bevestiging van de bestelling, kan de Klant kiezen voor een levering aan een bepaald adres (woonplaats, arbeidsplaats of andere).

Elected zal zich naar best vermogen inspannen opdat de bestelling naar dat adres wordt verstuurd binnen enkele dagen na de bevestiging van de bestelling. Elected werkt voor de levering van de pakketten samen met BPost (via Myparcel). BPost zal zich op dat adres aanbieden tijdens werkdagen tussen 8u en 18u en zal het of de pakje(s) overhandigen aan de geadresseerde of aan elke andere persoon die aanwezig is op dat adres. In geval van afwezigheid, zal een bericht worden achtergelaten in de postbus van het opgegeven adres waarmee een nieuwe leverpoging aangevraagd kan worden of het pakket ophalen bij een plaatselijk postkantoor.

Indien de Klant geen nieuwe levering regelt binnen een termijn van 3 weken vanaf de bevestiging van de bestelling, of wanneer hij afwezig is tijdens deze nieuwe levering, zal de bestelling automatisch worden teruggezonden naar Elected die vervolgens contact zal nemen met de Klant teneinde de levering van de bestelling te regelen. In dat geval kunnen bijkomende leveringskosten van de Klant worden geëist.

De bestelde Producten worden geleverd op het leveradres zoals het door de Klant opgegeven wordt tijdens het bestelproces en volgens de voorwaarden die aldaar beschreven worden.

De bestellingen kunnen alleen geleverd worden op adressen die gelegen zijn in België, Frankrijk, Nederland, Luxemburg of Duitsland.

Elected houdt zich het recht voor om de bestelling op te splitsen in één of meerdere leveringen in functie van de beschikbaarheid van de Producten. Elke levering wordt aangekondigd via e-mail. De levering is vergezeld van een leverbon, waarop ook de details van de geleverde goederen zijn vermeld.

In geval Elected niet tijdig kan leveren, zullen wij u steeds verwittigen voor het verstrijken van de voorziene termijn.

In het geval dat een levering tijdens het leverproces verloren zou raken, en de voorwaarden van dit artikel gerespecteerd worden, dan zal Elected volledig op haar kosten een nieuwe zending versturen als het Product nog beschikbaar is, of het bedrag van de bestelling inclusief de transportkosten terugbetalen. De overdracht van het risico van verlies en/of schade aan de Klant geschiedt bij de levering.

 

Artikel 8 - Herroepingsrecht en retourmodaliteiten

De Klant heeft het recht om, binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de Klant het Product heeft ontvangen, Elected op de hoogte te stellen dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, zonder dat hij daarvoor een schadevergoeding moet betalen, en zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven.

Als een Klant Elected op de hoogte wil stellen dat hij zijn aankoopovereenkomst wenst te herroepen moet hij dit doen binnen voorvermelde termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag waarop de Klant het Product heeft ontvangen.

Indien het Product reeds aan de Klant geleverd werd, kan de Klant zijn herroepingsrecht uitoefenen via de Site, onder de rubriek ‘Mijn account’.

Dit kan vanaf het moment dat de bestelling bij de Klant werd afgeleverd. Op dat ogenblik verandert de status van de bestelling naar ‘geleverd’. Alle bestellingen zijn steeds terug te vinden onder de rubriek ‘Mijn account’ bij ‘Mijn bestellingen’. Door te klikken op ‘Bekijken’ kan de Klant voor de betreffende bestelling een ‘Retourzending’ aanvragen.

Het herroepingsrecht voor geleverde Producten is slechts geldig voorzover het Product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 7 kalenderdagen nadat de Klant Elected op de hoogte gebracht heeft dat hij zijn aankoop wenst te herroepen. Elected is hiervan op de hoogte van zodra de Klant het volledige retourdocument ingevuld heeft. Het herroepen Product moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van de originele verkoop factuur (waarvan de Klant een kopie behoudt) en van een volledig ingevuld retourdocument. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden, zal geweigerd worden. Zodra de 7 kalenderdagen verstreken zijn, is Elected niet meer in staat om de retour te aanvaarden, en zal de retour teruggestuurd worden naar de afzender. De retour moet verstuurd worden naar het volgend adres, dat ook duidelijk vermeld staat op het retourdocument.

Elected- Webshop
Georges Deryckerstraat 20
7711 Dottenijs
België

De kosten en risico’s verbonden aan de retourverzending vallen ten laste van de Klant.

 

De terugbetaling van de aankoop zal gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na tijdig ontvangst van de retour door Elected. Op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag.

Deze terugbetaling zal op de volgende wijze plaatsvinden:

Indien de Klant zijn bestelling betaald heeft door middel van kredietkaart, zal na het nakijken van de teruggezonden artikelen, een credit worden uitgevoerd op de kredietkaart die de Klant gebruikt heeft om de aankoopprijs te betalen van de teruggezonden artikelen. De terugbetaling aan de Klant zal gebeuren volgens de overeengekomen modaliteiten met de bank die de kaart uitgeeft. Indien de Klant zijn bestelling heeft betaald met een andere vorm van betaling, zal de terugbetaling worden uitgevoerd via overschrijving op het bankrekeningnummer dat hij heeft vermeld op de retourbon.

 

Artikel 10 - Wettelijke garantie

Elected garandeert dat de te koop aangeboden Producten geen zichtbare of onzichtbare gebreken vertonen die een normaal gebruik van het Product onmogelijk of gevaarlijk maken.

De Klant heeft op basis van zijn nationale wetgeving wettelijke rechten die deze garantie onverlet laat.

De Klant beschikt over een waarborg voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het Product en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. De termijn van twee jaar wordt opgeschort tijdens de periode vereist voor de herstelling of de vervanging van het goed of in geval van onderhandelingen tussen Elected en de Klant met het oog op een minnelijke schikking.

Ingeval de Klant beroep wenst te doen op deze waarborg dient hij onmiddellijk contact op te nemen met de Klantendienst. De Klant dient in ieder geval Elected schriftelijk via de Klantendienst op de hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van maximum twee maanden vanaf de dag waarop de Klant het gebrek heeft vastgesteld.

Contact opnemen gebeurd via [email protected]

De waarborg is in alle geval niet van toepassing voor Producten die opzettelijk beschadigd zijn of beschadigd zijn door nalatigheid van de Klant. Op dezelfde manier is de waarborg niet van toepassing wanneer de schade afkomstig is van sleet, transport of verkeerd gebruik.

Voor alle vragen met betrekking tot de waarborg, kunnen Klanten terecht bij de Klantendienst.

Het verstrekken van deze garantie en klantenondersteuning zijn belangrijk voor Elected. Daarom worden alle handelingen die een negatieve invloed hebben op de klantenservice verboden, zoals het doorverkopen van de producten, heretiketteren van de producten of de producten exporteren buiten de Europese Unie. De producten worden enkel verkocht voor privé-doeleinden.

Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op de inhoud, beeld en de vormgeving berust bij Elected. Niets uit de webshop mag worden gekopieerd, veranderd, gedistribueerd of openbaar gemaakt worden op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elected. Je kan hiervor contact opnemen met An Vermoesen via mail op [email protected] of via telefoon op 0032478879025

De bezoeker van deze website mag op zijn eigen website een link aanbrengen naar de website van Elected. Het URL-adres van de website van Elected moet duidelijk zichtbaar zijn. Elected is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud of de privacy verklaring en naleving van de aan www.elected.be gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Alle hyperlinks naar de website die gebruik maken van technieken van het type framing, deep-linking, of in-linelinking zijn strikt verboden

Artikel 12 - Verantwoordelijkheid

Elected kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor geleden directe of indirecte schade (onderbreking van uitbating, winstderving, het mislopen van opportuniteiten,...) die voortvloeit uit het gebruik of de onbeschikbaarheid van de Site. Zij is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de systemen van de Klant door het bezoek aan de Site zoals onder meer door aanwezigheid van een binnendringing van buitenaf of van informaticavirussen.

Elected kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gebeurlijke fouten in de foto´s of de teksten die gebruikt worden voor de product omschrijvingen op de Site.

Elected kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet kunnen leveren van de bestellingen wegens uitputting van voorraad of wegens redenen buiten haar controle, hieronder begrepen de gevallen van overmacht, zoals onder meer verstoring of staking van transport -, post -, of communicatie diensten, in geval van overstroming of brand, ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het netwerk.

In alle gevallen waar de verantwoordelijkheid van Elected aangesproken wordt of zou kunnen worden, is de verantwoordelijkheid van Elected beperkt tot het bedrag dat door de Klant effectief betaald werd voor de betrokken bestelling.

 

Artikel 13 - Geschillen en toepasselijke wetgevingen

In geval van betwisting tussen partijen omtrent de overeenkomst is het Belgische recht van toepassing.

Artikel 14 - Contact en geschillenregeling

In geval van vragen omtrent zijn aankoop, kan de Klant contact opnemen met Elected via [email protected]  Elected verbindt zich ertoe de Klant een antwoord te bieden binnen een termijn van maximum 5 werkdagen.

 

Artikel 15 - Wijziging Algemene Verkoopsvoorwaarden en Nietigheid

Elected kan op elk moment de onderliggende Algemene Voorwaarden wijzigen, onder andere om zich te schikken naar wettelijke verplichtingen. Via de Website meegedeelde wijzigingen krijgen uitwerking op alle hierop volgende offertes of bestellingen.

Elected behoudt zich het recht voor om op elk moment het ontwerp en de inhoud van haar website te wijzigen. Klanten hebben de volledige vrijheid om bij een wijziging aan de Algemene Voorwaarden, of aan de layout of inhoud van de website hun account te desactiveren. Dit kunnen ze doen via de rubriek “Mijn Account” op de Sites, en vervolgens de rubriek “Mijn Persoonlijke Gegevens” aan te klikken.

Indien door de beslissing van een rechtbank één of meerdere artikel(en) of paragraaf(en) uit de onderliggende Algemene Voorwaarden nietig of niet-tegenstelbaar zou worden, doet dit in niets afbreuk aan de geldigheid en toepasbaarheid van de andere artikelen en paragrafen van de onderliggende Algemene Voorwaarden, noch van de overeenkomst tussen partijen.

 

Artikel 16 - Privacybeleid - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerking van persoonsgegevens

De Klant vindt meer informatie over de politiek van de privacy bij Elected terug op de "Privacy Policy" pagina.

  

 

Manage cookies